Palvelut

Kognitiivinen psykoterapia

Kognitiivisessa psykoterapiassa ajatuksena on, että tutkimalla ongelmallisia ajatuksiamme ja muokkaammalla niitä joustavammiksi, voimme vaikuttaa tapaamme tuntea ja kokea asioita. Pelkkä asioiden järkiperäinen analysoiminen ei aina ole riittävä hoito syviin tunne-elämän pulmiin. Siksi käytän työssäni erilaisia luovia ja tunteita aktivoivia menetelmiä yhdessä sovitusti. Minun vastaanotollani ei siis pelkästään jutella vaan siellä usein myös itketään, koetaan erilaisia tunteita sekä nauretaan.Työnohjaus

Koulutus